RTB WHY EVOLUTION v.15-20

23 Sve cijene sadrže PDV (25%)

ProizvođačRTB
ModelWHY EVO v7,0
Frekvencija288-868 MHz
Broj tipki4
Način programiranjaprogramiranje na prijemniku, dupliciranje na prijemniku, duplikacija
Tip baterijeCR2032
Dimenzije51 x 41 x 10 mm
Zamjena za model4 modela/uređaja na različitim frekvencijama

Poštovani! Minimalna dozvoljena narudžba po ovom proizvodu je 10 komada, u suprotnom će Shop izbaciti grešku.

53 na zalihi

SKU: RTB WHY EVOLUTION 6.3 Kategorija:

Opis

RTB WHY EVOLUTION v .15 – v. 20

Procedura duplikacije FIKSNI KOD

 1. Držeći pritisnutu tipku (1) na univerzalnom daljinskom upravljaču “RTB-EVO 6 STAR”, pritisnite 4 puta tipku (2).
 2. Otpustite obadvije tipke. Sada će LED dioda emitirati brzi bljesak svake dvije sekunde.
 3. Ispred daljinskog upravljača RTB-EVO 6 STAR, na udaljenosti od 4 – 5 cm, postavite originalni daljinski upravljač.
 4. Pritisnite na originalnom daljinskom upravljaču tipku koju želite kopirati na RTB-EVO 6 STAR. Sada će LED lampica na RTB-EVO daljinskom upravljaču početi učestalije treptati, što je znak da je kod uspješno očitan. Dok LED lampica treperi, pritisnite tipku na daljinskom upravljaču RTB-EVO 6 STAR, na koju želite iskopirati kod. Držite je pritisnutu sve dok LED ne prestane treperiti.
 5. Kopiranje je uspješno dovršeno.

Napomena:

 • Ako LED lampica na RTB-EVO 6 STAR-u zatreperi samo tri puta i ugasi se, to znači da kod nije uspješno iskopiran, te pokrenite proceduru iz točke 1.
 • Memorija daljinskog upravljača RTB-EVO 6 STAR je kompletno prebrisiva.
 • Da biste iskopirali slijedeću tipku, započnite proceduru iz točke 1.

Procedura duplikacije ROLLING KOD (jednostavna)

 1. Držeči pritisnutu tipku (1) na univerzalnom daljinskom upravljaču “RTB-EVO 6 STAR”, pritisnite 4 puta tipku (2).
 2. Otpustite obadvije tipke. Sada će LED dioda emitirati brzi bljesak svake dvije sekunde.
 3. Ispred daljinskog upravljača RTB-EVO 6 STAR, na udaljenosti od 2 – 3 cm, postavite originalni daljinski upravljač.
 4. Pritisnite na originalnom daljinskom upravljaču tipku koju želite kopirati na RTB-EVO 6 STAR. Sada će LED lampica na RTB-EVO 6 STAR-u početi učestalije treptati, što je znak da je kod uspješno očitan.
 5. Dok LED lampica treperi, pritisnite tipku na daljinskom upravljaču RTB-EVO 6 STAR, na koju želite iskopirati kod. Držite je pritisnutu sve dok LED ne prestane treperiti.
 6. Kopiranje je uspješno dovršeno.
 7. Nastavite sa procedurom D. O. R. (provjerite listu podržanih modela ili slijedite metodu proizvođača)

Napomena:

 • Ako LED lampica na RTB-EVO 6 STAR-u zatreperi samo tri puta i ugasi se, to znači da kod nije uspješno iskopiran, te pokrenite proceduru iz točke 1.
 • Memorija daljinskog upravljača RTB-EVO 6 STAR je kompletno prebrisiva.
 • Da biste iskopirali slijedeću tipku, započnite proceduru iz točke 1.

Metoda D. O. R. (Direct On Receiver – izravno na prijamnik)

Aktiviranje daljinskog upravljača na prijamniku za modele označene sa D. O. R. :

 1. Morate stajati blizu uređaja.
 2. Držite pritisnutu tipku koju ste isprogramirali u trajanju od deset sekundi. Kada LED lampica počne treptati, otpustite tipku.
 3. Pričekajte dok se LED lampica ne ugasi.
 4. Sada možete koristiti svoj novi daljinski upravljač.

Aktiviranje daljinskog upravljača za sve druge modele:

Provjerite instrukcije koje ste dobili sa originalom.

Napomena:

Univerzalni daljinski upravljač RTB-EVO 6 STAR emitira kod na dva načina:

 1. Držite pritisnute tipke (1) i (2) istodobno u trajanju od 8 sekundi, kada LED lampica počne treptati, otpustite ih.
 2. Tijekom treperenja LED lampice, pritisnite tipku na daljinskom upravljaču RTB-EVO 6 STAR sa koje želite emitirati kod.

UPOZORENJE!! Sve vrste prijamnika mogu imati “radio – mode” isključen. U tom slučaju se novi daljinski upravljači prijavljuju ‘ručnom’ metodom.


Procedura duplikacije ROLLING KOD (kompleksna) BFT D.O.R.

 1. Držeči pritisnutu tipku (1) na univerzalnom daljinskom upravljaču “RTB-EVO 6 STAR”, pritisnite 4 puta tipku (2).
 2. Otpustite obadvije tipke. Sada će LED dioda emitirati brzi bljesak svake dvije sekunde.
 3. Ispred daljinskog upravljača RTB-EVO 6 STAR, na udaljenosti od 2 – 3 cm, postavite originalni daljinski upravljač.
 4. Pritisnite na originalnom daljinskom upravljaču tipku koju želite kopirati na daljinski upravljač RTB-EVO. Sada će LED lampica na RTB-EVO 6 STAR-u početi svjetliti, a potom bljesnuti dva puta, svake 2 sekunde.
 5. Sada emitirajte kod sa originalnog daljinskog upravljača pritiskom na sakrivenu tipku sa poleđine uređaja ili istodobnim pritiskom na tipke (1) i (2) na novijim modelima.
 6. Dok LED lampica treperi, pritisnite tipku na daljinskom upravljaču RTB-EVO, na koju želite iskopirati kod. Držite je pritisnutu sve dok LED ne prestane treperiti.
 7. Nastavite sa procedurom D. O. R. (provjerite listu podržanih modela ili slijedite metodu proizvođača).

 Procedura duplikacije ROLLING KOD (kompleksna) FAAC GENIUS

 1. Držeči pritisnutu tipku (1) na univerzalnom daljinskom upravljaču “RTB-EVO 6 STAR”, pritisnite 4 puta tipku (2).
 2. Otpustite obadvije tipke. Sada će LED dioda emitirati brzi bljesak svake dvije sekunde.
 3. Ispred daljinskog upravljača RTB-EVO 6 STAR, na udaljenosti od 2 – 3 cm, postavite originalni daljinski upravljač.
 4. Pritisnite na originalnom daljinskom upravljaču tipku koju želite kopirati na RTB-EVO 6 STAR. Sada će LED lampica na RTB-EVO 6 STAR-u početi svjetliti, a potom bljesnuti dva puta, svake 2 sekunde.
 5. Sada emitirajte kod sa originalnog daljinskog upravljača istodobnim pritiskom na tipke (1) i (2). (Sakrivena tipka).
 6. Ponovno pritisnemo na originalnom daljinskom upravljaču, tipku koju želimo iskopirati – LED će početi ubrzano treperiti.
 7. Dok LED lampica treperi, pritisnite tipku na daljinskom upravljaču RTB-EVO, na koju želite iskopirati kod.
 8. Pored prijemnika pritisnite dva puta tipku na RTB-EVO koju smo prethodno memorirali, u razmaku od dvije sekunde.

upute proizvoda: why evolution 11-20